неділя, 24 грудня 2017 р.

***

кристалізація...
Кристалізація (твердення)
в гіф-картинках

До задачі, котру подужали на уроці

пʼятниця, 22 грудня 2017 р.

Кристалізація

Кристалізація та плавлення

 Дивовижний світ бульбашки, котра кристалізується

Тверднення або кристалізація
 — фізичний процес, який супроводжується перетворенням речовини з рідини на тверде тіло.
Для того щоб почалося тверднення розплавленого тіла, воно має охолонути до певної температури. Речовини кристалізуються при тій самій температурі, при якій вони розплавляються. 

Під час кристалізації тіло (система) …виділяє енергію у формі тепла. Відповідно, внутрішня енергія тіла (системи) при цьому зменшується.

вівторок, 19 грудня 2017 р.

ДКР №11

Домашня Контрольна Робота №11 (остання)
Тепловий баланс
на середу 27.12.2017 р. 


неділя, 17 грудня 2017 р.

ДЗ №7

 Задачі для самопідготовки
Термодинаміка
Домашнє завдання виконати на середу
ПОВНІ відповіді до задач написати в зошиті з практичних.

Буду ПЕРЕВІРЯТИ(!!!)Так потрібно оформляти правильно розв'язані задачі з фізики
Бажаю успіху!

субота, 9 грудня 2017 р.

ДЗ №6

 Задачі для самопідготовки
Термодинаміка

Домашнє завдання виконати на середу
ПОВНІ відповіді до задач написати в зошиті з практичних
вівторок, 5 грудня 2017 р.

Вчимося...

 Задачі для самопідготовки
Теплове розширення

Домашнє завдання

виконати на суботу. 
Задачі оформити в зошиті з практичнихпʼятниця, 1 грудня 2017 р.

Температура

Температура
Повторюємо поняття

  • Довільна система тіл самовільно переходить до стану теплової (термодинамічної) рівноваги. У цьому стані параметри зберігаються довільно довго. Ізольована система тіл не може сама собою вийти із стану рівноваги. 0-ве начало термодинаміки)
У всіх частин ізольованої системи, що перебуває у тепловій рівновазі, температура є однаковою.

  • Температура характеризує: 
- ступінь нагрітості тіл;  
- напрям теплообміну між тілами;  
- середню швидкість руху молекул.

середа, 29 листопада 2017 р.

вівторок, 28 листопада 2017 р.

МКТ

Як знайти молекулярну масу речовиниМолекулярно – кінетична теорія


 Молекулярно – кінетична теорія (МКТ) розглядає будову і властивості тіл, як результат руху і взаємодії молекул.Основні положення МКТ
1. Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову.
2. Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі.
3. Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи.Експериментальні підтвердження основних положень МКТ.


середа, 22 листопада 2017 р.

Експериментальні задачі

Визначення густини твердого тіла та рідини методом гідростатичного зважування
Ознайомитись з конспектом, опрацювати його, переписати в зошит та вивчити.вівторок, 21 листопада 2017 р.

ДКР №10

Домашня Контрольна Робота №10
на середу 29.11.2017 р.

Увага!
  • ДКР №10 здати у середу 29.11.2017 р.
  • Усі задачі оформити відповідно до правил оформлення (з малюнком та короткими поясненннями !!!).

неділя, 19 листопада 2017 р.

субота, 18 листопада 2017 р.

Рух рідин

Рівняння неперервності: задача
Ознайомитись із новою задачею, опрацювати її розв'язок та переписати в зошит з лекцій.

середа, 15 листопада 2017 р.

Похила площина

Поняття похилої площини
матеріал для ознайомлення

Обчислюючи роботу, яку виконують транспортні засоби, слід враховувати рухи не лише по-горизонталі, але і по схилах і підйомах.
Схилом або підйомом називають негоризонтальну ділянку шляху, залежно від того, в якому напрямі розглядається рух.

мал. 1

При русі по схилу (підйомі) розрізняють: l – довжину, h – різницю висот або рівнів початку і кінця підйому, b – основу, і – крутизну схилу (або підйому).
Крутизною схилу (або підйому) називають скалярну величину, що визначається відношенням різниці висоти до основи 
і = h/b = tgα

Одиницею виміру крутизни є проміле, тобто тисячна частка одиниці ‰. 
На залізницях підйоми дуже невеликі за крутизною і становлять 2˚-3˚ або до і = 0,030. На автодорогах підйоми бувають значно крутіші. Підйоми та схили долають не лише потяги та авто, але і річковий транспорт.

Розглянемо сили, котрі діють на тіло (наприклад, транспортний засіб), котре знаходиться на похилій площині (v = 0):  
 - сила тяжіння  Fтяж = mg, 
 - реакція опори  N, 
 - сила тертя  Fт.

вівторок, 14 листопада 2017 р.

Повна механічна енергія

Енергія.  Закон збереження повної механічної енергії  
короткий конспект лекції

Енергія – це скалярна фізична величина яка є мірою різних форм руху матерії та є характеристикою стану системи (тіла) і визначає максимальну роботу, котру може виконати тіло (система).
Тіла володіють енергією:
  • 1. кінетичною енергією – внаслідок руху масивного тіла;
  • 2. потенціальною енергією – внаслідок взаємодії з іншими тілами, полями; 
  • 3. тепловою (внутрішньою) енергією – внаслідок хаотичного руху і взаємодії своїх молекул, атомів, електронів…
Повну механічну енергію складають кінетична та потенціальна енергія.


Кінетична енергія – енергія руху

Кінетична енергія масивного тіла m, яке рухається поступально зі швидкістю v шукають за формулою:
Ек = К = mv2/2

Кінетична енергія системи n масивних тіл:
де Кі – кінетична енергія і-того тіла.

Значення кінетичної енергії матеріальної точки або тіла залежить від вибору системи відліку, але не може бути відємною:

К0.

Теорема про кінетичну енергію:

Зміна К кінетичної енергії тіла при його переході із одного положення в друге дорівнює роботі А всіх сил, які діють на тіло:
А = К = К2 – К1 .

неділя, 12 листопада 2017 р.

Лабораторна робота №3

Фізика
 Лабораторна робота №3Лабораторну роботу №3 слід виконати, оформити згідно правил та здати у вівторок 21.11.2017 р.
lehrer

Бажаю успіху!


субота, 11 листопада 2017 р.

пʼятниця, 10 листопада 2017 р.

Сили та системи тіл

Класифікація сил та систем

Сила – це векторна фізична величина, яка є характеристикою міри взаємодії між тілами.

Сила, як векторна величина, характеризується:
1.  величиною;

2.  напрямком;

3.  точкою прикладання.
У природі зустрічається безліч найрізноманітніших сил: сила Ампера, сила Лоренца, сила кулонівської взаємодії, сила Коріоліса, неінерціальні сили, доцентрова сила, сила Архімеда, сила тяжіння, сила пружності, вага тіла, сила Всесвітнього тяжіння, і т. д. Проте видів взаємодій існує лише чотири: гравітаційна, електромагнітна, сильна та слабка. І кожна сила зі всього різноманіття сил визначає лише якусь з цих чотирьох взаємодій.


Сили поділяють на:

1.потенціальні (консервативні) та 
2.непотенціальні (неконсервативні)


Потенціальними називають сили, робота яких залежить лише від початкового та кінцевого положень і не залежить від форми траєкторії. Робота по замкненому контурі потенціальних сил завжди дорівнює нулеві. Приклади таких сил: сила тяжіння, сили пружності.
Непотенціальними називають сили, робота яких залежить від форми траєкторії. Робота таких сил по замкненому контурі відмінна від нуля. Прикладом таких сил є сили тертя та сили опору.

середа, 8 листопада 2017 р.

вівторок, 7 листопада 2017 р.

Вакуумний аеростат

Дещо про збільшення підіймальної сили...


Чому не будують вакуумних аеростатів чи дирижаблів?  
Адже відомо, що чим легшим газом заповнено кулю, тим більша у неї підіймальна сила. Справді, при сталому об’ємі V аеростата архімедова сила Fa = ρпgV залишається сталою, а сила тяжіння газу  mгg = ρгgV буде тим меншою, чим менша густина газу. 
Тоді підіймальна сила 
Fп = ρпgV – ρгgV = (ρп  - ρг)gV
буде тим більша, чим менша густина газу. Саме з цієї причини аеростати та дирижаблі заповнюють гелієм або воднем. Але чому тоді не будують вакуумних аеростатів та дирижаблів, адже в цього літаючого засобу підіймальна сила буде найбільшою?
Причин, по яких досі не реалізовано цей проект є дві.