вівторок, 31 березня 2020 р.

Завдання № 6.1

Все буде добре!

ФІЗИКА. Карантин
Завдання №6.1
(для учнів 10-Б та Г класів)

  • Вивчити (повторити) "Робота та потенціал в електриці";
  • Опрацювати  параграфи 32 підручника Гельфгада "Фізика 10";
  • Опрацювати  параграфи 56 та 57 підручника Засекіної "Фізика 10";
  • Опрацювати  параграфи 1.17- 1.22 (стор.91-112) підручника Мякішева "Фізика 10";
  • Не хворіти!
  понеділок, 30 березня 2020 р.

  Робота та потенціал в електриці

  1°. Робота в електричному полі

  З цим матеріалом ми вже знайомі. 
  Тому пробуємо зрозуміти нижче написане.


  Мал. 1 Робота електричних сил при малому переміщенні Δl заряду q.


  При переміщенні пробного заряду q в електричному полі електричні сили виконують роботу. Ця робота при малому переміщенні Δдорівнює (мал. 1): 
  ΔA = F∙Δl∙cosα = qEΔlcosα = qElΔl.
  Електричне поле володіє важливою властивістю:

  Робота сил електростатичного поля при переміщенні заряду з одної точки поля в іншу не залежить від форми траєкторії, а визначається лише положенням початкової і кінцевої точок і величиною заряду.

  Подібну властивість має гравітаційне поле, і це зрозуміло, оскільки гравітаційні та кулонівські сили описуються  подібними співвідношеннями.
  Наслідком незалежності роботи від форми траєкторії є наступне твердження:

  Робота сил електростатичного поля при переміщенні заряда по будь-якій замкненій траєкторії дорівнює нулю.

  Силові поля, які мають таку властивість, називають потенціальними або консервативними.


  неділю, 29 березня 2020 р.

  ** **

  Увага!

  Всі ДЗ, ДКР скидувати у  у classroom.
  Мені на електронну пошту не потрібно, 
  бо перевірятись не будуть.

  Всім вдалого дня,
  і не хворіти.


  суботу, 28 березня 2020 р.

  Завдання №5.2

  Карантин...

  ФІЗИКА. Карантин
  Домашнє Завдання №5.2
  (для учнів 10-Б та Г класів)
  • Продовжуємо вдосконалювати свої знання з теми "Електричне поле";
  • Опрацювати задачі ( всі 3 відео) від П.Віктора; 
  • Законспектувати ВСІ ЗАДАЧІ з 3-х відео в зошиті з лекцій.
  • Не хворіти!

  пʼятницю, 27 березня 2020 р.

  Завдання № 5.1


  ФІЗИКА. Карантин
  Завдання №5.1
  (для учнів 10-Б та Г класів)   • Продовжуємо вдосконалювати свої знання з теми "Електричне поле";
   • Опрацювати  параграфи 2-6 підручника Гельфгада "Фізика 10";
   • Опрацювати  параграфи 52-53 підручника Засекіної "Фізика 10";
   • Опрацювати  параграфи 1.8, 1.9 підручника Мякішева "Фізика 10";
   • Переглянути відповідну лекцію П.Віктора;
   • Не хворіти!


   четвер, 26 березня 2020 р.

   Завдання №5 (карантин продовжено)

   Електричне поле та його характеристики
   Карантин карантином але фізику ніхто не відмінить, тому вчимо (повторюємо) новий - старий матеріал

   Прояв електричного поля
   Електричні заряди не діють безпосередньо один на одний. Кожне заряджене тіло створює в навколишньому просторі електричне поле. Це поле зумовлює силову дію на інші заряджені тіла. 

   Головна властивість електричного поля – дія на електричні заряди з деякою силою. Отже, взаємодія заряджених тіл здійснюється завдяки електричному полю, яке оточує заряджені тіла.

   Електричне поле, яке оточує заряджене тіло, можна досліджувати за допомогою так званого пробного заряду – невеликого по величині точкового заряду, який не вносить помітного перерозподілу досліджуваних електричних полів.

   Для кількісного визначення електричного поля вводять силову характеристику електричного поля - напруженість електричного поля.

   Напруженістю електричного поля називають фізичну величину, яка дорівнює відношенню сили, з якою поле діє на позитивний пробний заряд, поміщений в дану точку простору, до величини цього заряду:

   E = F/q


   середу, 25 березня 2020 р.

   Карантин...(оновлюється)

   Життя повне оптимізму...
   Домашня Контрольна Робота 
   №8,9 (карантин) 
   Молекулярна фізика
      оновлені результати      10-Б (ДКР)

   ДЗ №3.1(результати)
   В кого порожня клітинка - у Вас  "-1" від семестрової оцінки.

   вівторок, 24 березня 2020 р.

   Завдання №4 (ДКР №10.2)

   Домашня Контрольна Робота №10 (ІІ семестр) 
    Закон Кулона
   Задачі розв'язати 
   та здати до 10.00 в середу 1.04.2020 р.
   5.10.25; 5.10.26; 5.10.27; 5.10.29; 6.1.11; 6.1.13; 
   6.1.14; 6.1.16; 6.1.17 ; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3.

   Бажаю успіху!
   Не хворіти...

   понеділок, 23 березня 2020 р.

   Завдання №3.3


   ФІЗИКА. Карантин
   Завдання №3.3
   (для учнів 10-Б та Г класів)

    • Продовжуємо вдосконалювати свої знання з теми "Закон Кулона";
    • Опрацювати задачі 1-5 Мякішева;
    • Записати їх розв'язки в зошит для практичних робіт з фізики;
    • Не хворіти!


    Читати розв'язання:


    неділю, 22 березня 2020 р.

    Завдання №3.2

    Карантин...

    ФІЗИКА. Карантин
    Домашнє Завдання №3.2
    (для учнів 10-Б та Г класів)
    • Продовжуємо вдосконалювати свої знання з теми "Закон Кулона";
    • Опрацювати задачі (легкі, але не всі стандартні) від П.Віктора; 
    • Законспектувати ВСІ ЗАДАЧІ з 3-х відео в зошиті з лекцій.
    • Не хворіти!

    пʼятницю, 20 березня 2020 р.

    Завдання №3.1

    Бережімо себе!

    ФІЗИКА. Карантин
    Домашнє Завдання №3.1
    (для учнів 10-Б та Г класів)

    Віповіді до "ДЗ Карантин" (без розв'язків) ПОТРІБНО НАДІСЛАТИ МЕНІ НА ПОШТУ в п'ятницю 27.03.2020 р. до 10.00 год    Закон Кулона


    1. Як зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо модулі зарядів і відстань між ними збільшаться у z разів?
    1) збільшиться в z разів;     2) зменшиться в z разів;     3) не зміниться;
    4) збільшиться в z2 разів;     5) зменшиться в z2/4 разів.
    2. Смужка фольги притягується до заряду з силою F0. Як зміниться сила, якщо заряд збільшиться в z разів?
    1) зменшиться в z разів;    2) не зміниться;    3) збільшиться в z разів;
    4) збільшиться в z2 разів;    5) зменшиться в z2/4 разів.
    3. Як зміниться сила електростатичної взаємодії двох точкових електричних зарядів при перенесенні їх із вакууму в середовище з діелектричною проникністю 2, якщо відстань між зарядами залишиться незмінною ?
    1) збільшиться в 4 рази;    2) збільшиться в 2 рази;
    3) зменшиться в 2 рази;    4) зменшиться в 4 рази;    5) не зміниться
    4. Як зміниться коефіцієнт пропорційності k в законі Кулона, якщо одиниця заряду збільшиться в z разів?
    1) не зміниться;    2) збільшиться в z разів;    3) збільшиться в z2 разів;
    4) зменшиться в z2 разів;    5) зменшиться в z разів.
    5. Як зміниться заряд електрона, якщо його швидкість досягне 99% швидкості світла?
    1) збільшиться в 0,99 рази;    2) не зміниться;
    3) зменшиться в 0,99 рази;    4) збільшиться в 0,01 рази.
    6. В однорідному електростатичному полі на однаковій відстані від двох пластин розміщені електрон і протон. Чи з однаковою швидкістю вони досягнуть пластини?
    1) з однаковою;    2) електрон з більшою швидкістю;
    3) протон з більшою швидкістю.
    7. На позитивний заряд у полі нерухомого точкового заряду Q у точці з потенціалом j0 діє сила F0. Яка сила F діятиме в точці з вищим у k разів потенціалом?
    1) F = k2F0k2 разів більша);    2) F = kF0k разів більша);
    3) F = F0/kk разів менша);    4) F = F0/k2k2 разів менша).
    8. Визначте силу взаємодії між двома точковими електричними зарядами q1 = 2×10-7 і q2 = 4×10-7 Кл в гасі (e = 2) на відстані 0,02 м. (k = 9×109 Н×м2/Кл2).
    9. Два заряди, перебуваючи в повітрі на відстані 5 см, взаємодіють з силою 120 мкН. Ті ж заряди у рідині на відстані 10 см взаємодіють з силою 15 мкН. Визначте діелектричну проникність рідини.
    10. Знайти відстань r між двома однаковими електричними зарядами, розміщеними в олії з діелектричною проникністю e = 4, якщо сила взаємодії між ними така ж, як і у вакуумі на відстані 40 см.
    11. Яку прискорюючу різницю застосовано до електрона, якщо він отримав швидкість 4×106 м/с? (me = 9,1×10-31 кг, е = 1,6×10-19 Кл).
    12. Навколо нерухомого точкового заряду q0 = +10-9 Кл рівномірно обертається під дією сил притягання маленька кулька, заряджена негативно. Яке відношення заряду q кульки до її маси m (в Кл/кг), якщо радіус орбіти R = 2 см, а кутова швидкість обертання w = 3 рад/с? (k = 9×109 В×м/Кл).
    1) 2×10-11 Кл/кг;    2)  3,1×10-31 Кл/кг;    3)  8×10-6 Кл/кг;
    4)  6,1×10-7 Кл/кг;    5) правильної відповіді тут немає.
    13. Визначте швидкість електрона (у км/с) під час його руху по коловій орбіті, радіус якої r = 2,816×10-9 см, навколо позитивно зарядженого ядра. (e = 1,6×10-19 Кл; e/m = 1,76×1011 Kл/кг, k = 9×109 В×м/Кл).
    14. Якого заряду набула б мідна куля радіусом R = 10 см, якщо вдалося б видалити всі електрони провідності? Густина міді r = 8,9 г/см3, молярна маса 64 г/моль. Заряд електрона е = 1,6×10-19 Кл, NA = 6,0×1023 моль-1. Вважати, що на кожний атом міді припадає один електрон провідності.
    1) 1,6×1019 Кл;    2) 5,6×107 Кл;    3) 3,1×10-2 Кл;
    4) 6,02×10-23 Кл;    5) правильної відповіді тут немає.
    15. Визначити вагу провідної кульки (в мкН) з перерізом d = 1,8 мм і від’ємним потенціалом j = 106 В, яка втримується в електричному полі Землі там, де напруженість має значення 10 В/м. (k = 9×109 В×м/Кл).
    16. Куля об’ємом 1 см3, що має заряд 10-6 Кл, поміщена в олію густиною 0,8 г/см3. Густина матеріалу кулі 1,5 г/см3. В яке електричне поле, скероване вертикально вгору, треба помістити кулю, щоб вона плавала в олії?
    Бажаю успіху!
    НЕ ХВОРІЄМ...

    четвер, 19 березня 2020 р.

    Завдання №3

    Бережімо імунітет...

    ФІЗИКА. Завдання №3
    (для учнів 10 Б,Г класів)
    1. Повторити: "Закон Кулона".
    2. Опрацювати параграф 51  з підручника "Фізика-10" (Засекіних).
    3. Розв'язати задачі 1-5 вправи 42:

    4. Продовжуємо робити ДКР №9.2 яке необхідно здати в середу 25.03.2020 р. до 10.00 переславши скани або чіткі, відредаговані фото на мою електронну адресу ОДНИМ файлом.
    (При нездачі ДКР №9.2 оцінку за ІІ семестр також понижую на 1 бал (!))
    5. Прочитати та опрацювати параграфи 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;  підручника "Електрика" ((Мякішев) - для поглибленого вивчення фізики).
    6. Уважно прочитати, зрозуміти та опрацювати параграф 1.5;    Бажаю успіху!
    Не хворієм...