неділя, 31 березня 2019 р.

ДКР №9/2

Домашня контрольна  робота
 №9/2-й семестр
імпульс


Домашню контрольну роботу виконати на  середу 10.04.2019 р.
Розв'язки оформити згідно правил на подвійних листочках!

2.2.1; 2.2.2; 2.2.7; 2.2.9; 2.2.14; 2.2.15; 
2.2.16; 2.2.20; 2.2.23; 2.2.27; 2.2.28; 2.2.30.


Бажаю успіху!

пʼятниця, 29 березня 2019 р.

четвер, 28 березня 2019 р.

Імпульс (Д.З.)

Кількість руху. Закон збереження кількості руху

Якісні задачі


Якісні задачі опрацювати на середу 3.04.2019 р.

Закон збереження імпульсу ... в дії
1. Диск масою 5кг і радіусом 25см обертається з частотою 5 обертів за секунду навколо нерухомої осі, яка проходить через його центр мас.  а) обчисліть його імпульс; б) обчисліть імпульс цього диску, якщо вісь обертання проходить через край диска?

2. Чому дорівнює імпульс тіла чи довільної системи тіл у системі відліку, зв’язаній з їх центром мас?


3. Стальна кулька падає на стальну плиту одного разу з висоти h, другого – з висоти в к раз більшої. Порівняйте імпульси, які кулька передає плиті в обох випадках.

4. Маса перешкоди поступово зменшується до маси кульки. Як це вплине на швидкість кульки після зіткнення з нерухомою в початковий момент перешкодою?

5. Як рухається частинка, якщо в будь-який момент зміна її імпульсу перпендикулярна до нього? 

середа, 27 березня 2019 р.

Олімпіада з астрономії 2019


IХ Всеукраїнська олімпіада з астрономії
Житомир, 2019 р.
Вітаю

з блискучим виступом на 
ІХ Всеукраїнській олімпіаді 

з астрономії:
Святослава Лушнея 
(диплом 1-го ступеня серед учнів 10-х класів)


Молодець! 


Попереду - відбори до команди України 
на Міжнародну олімпіаду з астрономії та астрофізики.

четвер, 21 березня 2019 р.

Кількість руху

Імпульс. Закон збереження імпульсу
вивчаємо нову тему
1. Імпульс тіла та імпульс сили


вівторок, 19 березня 2019 р.

ДКР №8/2

Домашня контрольна  робота
 №8/2-й семестр
динаміка, сили, закони Кеплера


Домашню контрольну роботу виконати на п'ятницю 29.03.2019 р.
Розв'язки оформити згідно правил на подвійних листочках!

1.5.4; 1.5.5; 1.5.10; 2.1.32; 2.1.40; 2.1.46; 
2.1.48; 2.1.51; 2.1.62; 2.6.2; 2.6.24; 2.6.25.


Бажаю успіху!
субота, 16 березня 2019 р.

Олімпіада з астрономії та астрофізики

13-та Всеукраїнська олімпіада з 

астрономії та астрофізики

Зональний етап  (результати)
2019 рік
Результати зонального туру 
Всеукраїнської студентської олімпіади з астрономії та астрофізики
м. Львів
Непогано...

пʼятниця, 15 березня 2019 р.

Про силу Коріоліса...

  Маятник Фуко або чи вона обертається?
Як можна довести, знаходячись на Землі, що вона обертається
навколо власної осі?

Маятник Фуко
Вперше такий значущий для людства експеримент провів у 1851 році французький дослідник Л. Фуко. Дослід проводився у великому залі Парижського пантеона. Куля математичного маятника «важила» 28 кілограм, а довжина нитки сягала 67 метрів.

Спробуємо пояснити особливості руху маятника Фуко.

Як нам відомо, ми перебуваємо у неінерціальній системі відліку, зумовленою добовим обертанням земної кулі. На кожне тіло, яке перебуває в даній системі відліку, діє сила інерції
Fi = -mai 
де аі – прискорення неінерціальної системи відліку (НІСВ) відносно інерціальної (ІСВ). Інколи цю силу називають відцентровою силою. Проте, ця сила діє на нерухоме тіло у НІСВ.  У випадку, коли тіло рухається у НІСВ (тобто має швидкість) - на нього діє інша сила інерції, яку називають силою Коріоліса. 


середа, 13 березня 2019 р.

Динаміка (якісні задачі) - ДЗ

 1° Закони Ньютона 
Готуємось до заліку

Розв'язки якісних задач з динаміки 
оформити в тоненьких зошитах 
на суботу 23.03.2019 р.


1. Чи може тіло рухатись криволінійно під дією сталої сили, яка не змінює ні величини, ні напрямку?

2. Чи правильне таке формулювання другого закону Ньютона: «Під дією сукупності сил матеріальна точка завжди рухається в бік сумарної сили»?

3. Відомі маса тіла і прикладена сила. Чи досить цього, щоб передбачити рух тіла?

4. Для чого на поворотах гоночних треків і швидкісних трас полотно прокладають з бічним нахилом?

До задачі 5.
5. Стала сила приводить у рух два тіла: m1m2 (m1m2). Чи залежить натяг від способу прикладання сили (див. малюнок)?


6. Чи виконується другий закон Ньютона для частинки, яка рухається із змінним прискоренням?

7. Чи мають рівнодійну дві сили, лінії яких паралельні?


вівторок, 12 березня 2019 р.

Олімпіада з астрономії та астрофізики

13-та Всеукраїнська олімпіада з 

астрономії та астрофізики

Заочний етапи  (результати)
2019 рік


Позмагались з тренером!
Вітаю Святослава з хорошим та Юліану з 
 достойним результатами 
заочного туру 
Всеукраїнської олімпіади з астрономії та астрофізики.
Бажаю підтвердити свій рівень на очно-заочному турі 
в середу 13.03.2019 р.


понеділок, 11 березня 2019 р.

ДКР №7/2

Домашня контрольна  робота
 №7/2-й семестр
динаміка, сили


Домашню контрольну роботу виконати на  середу 20.03.2019 р.
Розв'язки оформити згідно правил на подвійних листочках!

1.5.14; 1.5.19; 1.5.20; 2.1.28; 2.1.29; 2.1.30; 
2.1.34; 2.1.35; 2.1.36; 2.1.37; 2.1.38; 2.6.22.


Бажаю успіху!

неділя, 10 березня 2019 р.

Узагальнені закони Кеплера

Закони Кеплера


Закони Кеплера: швидкість; прискорення

   

Відомо, довільні два масивні тіла притягуються один до одного. Це фізичне явище називається гравітацією (від лат. Gravis – важкий).

Прояв гравітації: водопади; важкість портфеля з підручниками; падіння (і як наслідок – руйнування) улюбленого горняти…

Наскільки великими є сили гравітаційного притягання (гравітаційне відштовхування не спостерігається)? 
Два учні, масами по 50 кг, котрі розмовляють між собою, взаємодіють із силою 1,6·10-7 Н ( 1Н дорівнює вазі тіла масою 102 г). 
Ця сила є дуже малою. Проте Земля (Мз = 6·1024кг) притягує Місяць (Мм = 7·1022кг) з силою 1020Н, а Сонце (Мс = 1,99·1030кг) притягує Землю з силою 1022Н! 
Cаме ці колосальні сили визначають рух планет в Сонячній системі, рух цілих Галактик… Гравітаційні сили є визначальними в розвитку Всесвіту та його майбутнього.
Сила, з якою взаємодіють довільні два масивні тіла, визначається законом Всесвітнього тяжіння (встановленим Ньютоном у 1687році):де m1,m2 – маси взаємодіючих тіл; R – відстань між їх центрами; G = 6.67 ·10-11 H·м2/кг2 – гравітаційна постійна (вперше визначена у 1793 році Генрі Кавендішом).   

Зауваження: закон Всесвітнього тяжіння справедливий лише для точкових тіл, тіл сферичної або кулястої форми з незмінною густиною.

Закони Кеплера


середа, 6 березня 2019 р.

Космічні швидкості

I,II,III та IV космічні швидкості

Першим кроком у космос є політ навколо Землі на великій висоті.
Першою космічною швидкістю VI називають швидкість польоту по коловій орбіті радіуса, що дорівнює радіусу земної кулі Rз.
Записавши для такого колового руху другий закон Ньютона отримаємо:

VI = (gRз)1/2  7,9 км/с
Другим кроком у космос є подолання сил земного тяжіння.
Другою космічною швидкістю VII називають швидкість, яку повинно мати тіло біля поверхні Землі для того, щоб вийти за межі земного тяжіння.
Записавши закон збереження повної механічної енергії та знехтувавши роботою сил опору середовища отримаємо:
  mVII2/2 – GMm/Rз = 0, звідки

VII  = (2gRз)1/2 = 21/2VI  11,2км/с

вівторок, 5 березня 2019 р.

ДКР №6/2

Домашня контрольна  робота
 №6/2-й семестр
   тяжіння  


Домашню контрольну роботу виконати на  середу 13.03.2019 р.
Розв'язки оформити згідно правил на подвійних листочках!

2.6.3; 2.6.4; 2.6.7; 2.6.8; 2.6.9; 2.6.10; 
2.6.11; 2.6.15; 2.6.16; 2.6.17; 2.6.20; 2.6.21 а),б).Бажаю успіху!