вівторок, 30 березня 2021 р.

Атомна фізика

АТОМНА ФІЗИКА - 
(готуємось до ЗНО з фізики)
 теорія+задачіГотуємось до ЗНО з фізики. 
Атомна фізика (теорія + задачі)

понеділок, 29 березня 2021 р.

Кіт Шредінґера

Кіт ШредінґераКіт ШредінґераКіт Шредінґера — герой відомого уявного експерименту Ервіна Шредінгера. Як можна закінчити фізико-математичний ліцей і нічого не знати про НАЙВІДОМІШОГО та найнещаснішого котика у Всесвіті? Отож заповнюємо прогалину.

Уявного кота поміщено в коробку, перебуваючи в котрій він є з ймовірністю 0,5 живий, та 0,5 — мертвий. Згідно з принципами квантової механіки, кожна елементарна частинка одночасно може перебувати в кількох станах. Так само й кіт Шредінгера в умовах експерименту може одночасно бути водночас живий і мертвий, доти, доки хтось не відчинить коробку й не визначить, чи живий кіт, чи ні. Відмінність кота від елементарної частинки в тому, що кіт є макроскопічною фізичною системою. 


Сутність експерименту 

неділя, 28 березня 2021 р.

Готуючись до тематичної

  Квантова оптика
 ефект Комптона - задача 


Вузький пучок монохроматичного рентгенівського випромінювання падає на розсіючу речовину. При цьому довжини хвиль розсіяного, під відповідними кутами Θ1 = 60° та  Θ2 = 120°,  випромінювання відрізняються один від одного  у два рази. Приймаючи, що розсіювання відбувається на вільних електронах, знайдіть довжину хвилі падаючого випромінювання.

субота, 27 березня 2021 р.

ДКР № 10.2 (11 клас)

 

 

Домашня Контрольна Робота № 10, ІІ семестр
Атомна фізика


ДКР № 10.2  виконати, акуратно оформити з поясненням 
та здати в СЕРЕДУ 7.04.2021 року 
до першого уроку в класрум.

Бажаю успіху!
понеділок, 22 березня 2021 р.

Спеціальна теорія відносноті

СТВ - готуємось до ЗНО з фізики
 теорія+задачі 


 Готуємось до ЗНО з фізики. Спеціальна теорія відносності (теорія + задачі)

неділя, 21 березня 2021 р.

ДКР № 9.2 (11 клас)

 

 

Домашня Контрольна Робота № 9, ІІ семестр
Атомна фізика


ДКР № 9.2  виконати, акуратно оформити з поясненням 
та здати в СЕРЕДУ 31.03.2021 року 
до першого уроку в класрум.

субота, 20 березня 2021 р.

Комбінована задача

  Квантова оптика
 задача 


Електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 0.3 мкм падає на фотоелемент, котрий знаходиться в стані насичення. Відповідна спектральна чутливість фотоелемента J = 4.8 мА/Вт. Знайдіть вихід фотоелектронів, тобто число електронів, які припадають на кожен падаючий фотон.

четвер, 18 березня 2021 р.

Атомна фізика

 


Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора

конспект-тези1. Ядерна модель атома


Відкриття складної будови атома - найважливіший етап становлення сучасної фізики, який позначився на ньому та її наступному розвитку. У процесі створення теорії будови атома, яка пояснила атомні спектри, відкрито нові закони руху мікрочастинок - закони квантової механіки. 

Не відразу вчені дійшли правильного розуміння будови атома. Після перших експериментів можна було робити висновки про складну будову атома і наявність в його структурі електричних зарядів. Ці результати отримано М. Фарадеєм 1833 року під час вивчення законів електролізу. 1897 року Дж. Томсон у результаті експериментів з вивчення електричного розряду в розріджених газах явища фотоефекту відкрив електрон. Він виміряв важливу характеристику цієї частинки - питомий заряд - 
e/m = 1,76·10-11 Кл/кг. 

Американський фізик Міллікен 1909 року дуже точно виміряв заряд електрона. Він виявився однаковим у всіх електронів і дорівнює: 
e = – 1,6·10-19 Кл.

Маса електрона є приблизно в 2000 разів меншою за масу одного з найлегших атомів - атома водню - і дорівнює 
me = 9,1·10-31 кг. 

середа, 17 березня 2021 р.


 

Задачі
(ФОТОЕФЕКТ, СВІТЛОВИЙ ТИСК, ЕФЕКТ КОМПТОНА)


Дані задачі ОПРАЦЮВАТИ, ЗРОЗУМІТИ та ПЕРЕПИСАТИ в зошит з лекцій і здати на перевірку на наступному очному уроці!неділя, 14 березня 2021 р.

ДКР № 8.2 (11 клас)


 

Домашня Контрольна Робота № 8, ІІ семестр
ФОТОЕФЕКТ, СВІТЛОВИЙ ТИСК, ЕФЕКТ КОМПТОНА


ДКР № 8.2  виконати, акуратно оформити з поясненням 
та здати в СЕРЕДУ 24.03.2021 року 
до першого уроку в класрум.  ФОТОЕФЕКТ  


  Світловий тиск, ефект Комптона  

пʼятниця, 12 березня 2021 р.

Люмінесценція

Люмінесцентне випромінювання
конспект урокуЛюмінесценція – це випромінювання світла тілами (нерівноважне, надлишкове над тепловим), яке збуджується різними чинниками та має тривалість більшу за період світлових хвиль.
Речовини, що дають люмінесцентне свічення називають люмінофорами.

Люмінесценцію розрізняють:  
- за типом збудження, 
- за тривалістю, 
- за механізмом висвячування.

четвер, 11 березня 2021 р.

Радіометр Крукса

Сонячний млин або радіометр Крукса
виправляємо помилки

Радіометр Крукса

Радіометр Крукса — крильчатка з чотирма лопатками, зрівноважена на голці всередині скляної колби з розрідженням. При попаданні на крильчатку світлового променя вона починає обертатися. Даний ефект іноді неправильно пояснюють тиском світла.

Справжньою причиною обертання служить радіометричний ефект — виникнення сили відштовхування за рахунок різниці кінетичних енергій молекул газу, що налітають на освітлену, нагріту сторону лопаті та на протилежну, більш холодну. Причина обертання лопатей історично викликала безліч наукових дискусій.

середа, 10 березня 2021 р.

* ** )


Фотоелектричний ефект 


Урок - лекція у ЛФМЛ 

1. Гіпотеза М.Планка про кванти. Повторення. 2. Явище фотоефекту. Відкриття. 3. Закони фотоефекту. 4. Теорія фотоефекту. 5. Застосування фотоефекту.

вівторок, 9 березня 2021 р.

Фотоефект

Фотоефект та його закони
Фотоефект — це повне або часткове вивільнення електронів від зв'язків з ядрами атомів речовини внаслідок дії на неї електромагнітного проміння (світла, рентгенівського чи гамма-променів).

Розрізняють: 
  • зовнішній фотоефект – вибивання електронів під дією світла (фотоелектронна емісія), гамма-випромінювання тощо; 
  • внутрішній фотоефект – збільшення електропровідності напівпровідників або діелектриків під дією світла (фотопровідність); 
  • вентильний фотоефект – збудження світлом електрорушійної сили на межі між металом і напівпровідником або між різнорідними напівпровідниками (р-n перехід).

неділя, 7 березня 2021 р.

ДКР № 7.2 (11 клас)


 

Домашня Контрольна Робота № 7, ІІ семестр
Теплове випромінювання


ДКР № 7.2  виконати, акуратно оформити з поясненням 
та здати в СЕРЕДУ 17.03.2021 року 
до першого уроку в класрум.
Теплове випромінювання

5.11.1 а); 5.11.1 б); 5.11.2; 5.11.4; 5.11.5 а), б); 5.11.9; 
5.11.10; 5.11.11*; 5.11.12 а); 5.11.12 б); 5.11.8 в); 5 11 7 б).

Бажаю успіху!

субота, 6 березня 2021 р.

ДКР № 6.2 (11 клас)


 

Домашня Контрольна Робота № 6, ІІ семестр
Теплове випромінювання


ДКР №6.2  виконати, акуратно оформити з поясненням 
та здати в СуботУ 13.03.2021 року 
до першого уроку в класрум.
Теплове випромінюванняпʼятниця, 5 березня 2021 р.

Теплове випромінювання (задача)


  Закони теплового випромінювання
 задача 


Мідну кульку діаметром 1,2 см помістили в посудину, з котрої відкачано повітря, з температурою стінок 0 К. Початкова температура кульки Т0 = 300 К. Приймаючи кульку абсолютно чорним тілом, знайдіть, через який проміжок часу його температура зменшиться в два рази?