пʼятниця, 27 квітня 2018 р.

середа, 25 квітня 2018 р.

ДКР №8-2

Домашня Контрольна Робота №8-2
на середу 2.05.2018 р.
   ЕЛЕКТРОЛІЗ   


НАГАДУЮ:
Задачі слід оформляти саме так:


вівторок, 24 квітня 2018 р.

І знову закон Ома

Закон Ома для електролітів


Схема іонної провідності

Електричний струм в електролітах має спільні риси з електричним струмом в металах, проте суттєво відрізняється від газового розряду. В процесі проходження струму через електроліти виконуються закони Фарадея (оглядово ми знайомі з ними з уроку). Зауважу, що для електролітів, як і для металів, справедливим є також і ЗАКОН ОМА.
Запишемо густину струму, враховуючи, що він створюється дрейфом додатніх та від’ємних іонів:

j= j(+) + j(-) = n(+) e v(+) + n(-) e v(-)

де n(+), n(-) - концентрація позитивних та негативних іонів, е – заряд іона, v(+), v(-)- дрейфова швидкість іонів.

понеділок, 23 квітня 2018 р.

ДКР №7-2 (відповіді)

Домашня Контрольна Робота №7-2
на середу 25.04.2018 р.
 Правила Кірхгофа 

Вказівки-відповіді
Умови тут!


четвер, 19 квітня 2018 р.

Електроліз

Електричний струм в електролітах


Мал 1. Електроліз водного розчину хлориду міді


  • Електролітами називають провідні середовища, в яких протікання електричного струму супроводжується перенесенням речовини.
  • Носіями вільних зарядів в електролітах є додатньо і від’ємно заряджені іони.

середа, 18 квітня 2018 р.

Електрика. Залік

13 тем, котрі необхідно опрацювати до заліку

1.Електричне поле та його характеристики.
2.Закон Кулона. Властивості кулонівських сил.
3. Електричний струм ( носії, умови існування, характеристики струму, джерела струму, напрям струму, дії струму…).
4. Електричний струм в металах.
5. Вимірювання струму та напруги. Шунтування. Додатковий опір.
6. Закон Ома (4 формулювання).
7. Опір.
8. Закони з’єднання провідників.
9. Робота та потужність електричного струму.
10. Розрахунок опору електричних кіл. Симетрія.
11. Місток Уінстона.
12. Правила Кірхгофа.
13. «Чорний ящик». Перетворення «зірочка» - в «трикутник».
Бажаю успіху!

вівторок, 17 квітня 2018 р.

"0"-метод

Компенсаційний метод вимірювання е.р.с.
    Готуємось до заліку


Розглядаючи на уроці місткову схему ми побачили спосіб визначення невідомого опору. А чи можливо придумати спосіб, щоб визначати електрорушійну силу (е.р.с.) джерела електричного струму? Розглянемо як цю проблему можна вирішити.


Два джерела з Е(1) та Е(2), одне з яких невідоме, включено назустріч оде до одного. В коло ввімкнуто також гальванометр та реостат. Пересуваючи повзунок реостата, знаходимо таке положення, при якому покази гальванометра дорівнюватимуть нулю.

І(г)=0

Записуючи друге правило Кірхгофа для контура 1 та контура 2 отримаємо:


З останнього виразу знаходимо:

Останнє співвідношення і лежить в основі визначення е.р.с. за допомогою компенсаційного методу.  Зауважу, що отримане співвідношення не залежить від внутрішніх опорів джерел та від інших опорів схеми, а визначається лише опорами ділянки кола, до яких підключаються джерела.

Ознайомся з нуль-методом вимірювання е.р.с. Зрозумій його. Перевір своє вміння записувати правила Кірхгофа.
понеділок, 16 квітня 2018 р.

Чорний ящик ("зірочка" - "трикутник")

Перетворення з’єднання «трикутник» в еквівалентне з’єднання «зірочка» і  навпаки
   Готуємось до заліку...   


З’єднання трьох опорів, які створюють сторони трикутника - з’єднання  «трикутник»  (мал.1), а з’єднання трьох опорів, що має вигляд трипроменевої зірки називають з’єднання «зірка» (мал.2).У вузлах 1, 2, 3  трикутник з опорами R12, R23, R13  і зірка R1, R2, R3   - з’єднуються з рештою частинами кола, яка  на малюнку не показана. Згідно першого закону Кірхгофа та закону Ома можна вивести розрахункові формули для переходу від трикутника до зірки і навпаки.


За відомими опорами трикутника R12, R23, R13   розраховуються опори зірки R1, R2, R3 :
Відповідно за відомими опорами зірки R1, R2, R3  розраховуються опори трикутника R12, R23, R13 :


ЗАДАЧА

неділя, 15 квітня 2018 р.

ДКР №7-2

Домашня Контрольна Робота №7-2
на середу 25.04.2018 р.
   Правила Кірхгофа   


субота, 14 квітня 2018 р.

неділя, 8 квітня 2018 р.

Зі святом Великодня
Щиро вітаю друзів та читачів 
"ДОБРОЇ ФІЗИКИ-3" 
зі світлим святом ВЕЛИКОДНЯ.
Нехай Божа милість та ласка зійдуть на Вас.
Зичу всім весняного настрою, міцного здоров’я, 

незмінного успіху та здійснення усіх задумів.


Lehrer

вівторок, 3 квітня 2018 р.