неділя, 27 жовтня 2019 р.

ДКР "ОСІНЬ"

ДКР з фізики "ОСІНЬ"

ДКР "ОСІНЬ" виконати на скріплених листочках 
та здати в СЕРЕДУ 6.11.2019 року 
до першого уроку.

ДКР  "ОСІНЬ"

3.1.15; 3.3.9; 3.3.10; 3.3.12; 3.3.13; 3.3.14; 3.3.18; 
3.3.25; 3.5.16; 3.5.36 а); 3.5.37; 3.6.23; 3.6.24.

ДЗ  "ОСІНЬ"

Всі задачі повинні бути оформлені з поясненням!


БАЖАЮ УСПІХУ!

субота, 26 жовтня 2019 р.

Олімпіада з фізики

Олімпіада з фізики
Заочний тур
I Lev


(Савченко):

1.2.11; 2.2.44; 2.6.23; 8.3.27;

1. Завдання необхідно виконати до 6-го листопада. 
2. Задачі оформити згідно правил. 
3. Учні, котрі не здали заочний тур не допускаються до очного.
4. Завдання здати Лілії Мирославівній (заступнику директора). 
5. Приймають участь-бажаючі мати з фізики позитивну оцінку-крім дівчат:)пʼятниця, 25 жовтня 2019 р.

четвер, 24 жовтня 2019 р.

Хладнієві фігури

 Хладнієві фігури як приклад стоячих хвиль на плоскій поверхні твердих тіл


Хладнієві - фігури

1787 році Ернст Хладні (німецький фізик) придумав спосіб спостереження стоячих хвиль на плоскій поверхні. 
На закріплену пластинку зі скла, металу або дерева насипали пісок. Джерелом стоячих хвиль був звичайний смичок, яким заставляли коливатися пластинку. В процесі експерименту виявлено, що піщинки збиралися на так званих вузлових лініях, утворюючи тим самим фігури Хладні.

вівторок, 22 жовтня 2019 р.

Стояча хвиля

 Математичний опис стоячих хвиль 

Встановлення стоячої хвилі


Особливим випадком інтерференції є утворення стоячих хвиль.

Стоячі хвилі – це результат накладання двох біжучих когерентних хвиль з однаковими амплітудами, які поширюються назустріч одна одній 
Характерною особливістю стоячих хвиль  є наявність у ній вузлів, у яких  амплітуда хвилі дорівнює нулю, та пучностей, у яких амплітуда максимальна, причому положення вузлів і пучностей залишається незмінним у просторі.


Розглянемо дві хвилі однакової частоти, довжини та амплітуди, що розповсюджуються в протилежних напрямках (напприклад назустріч одна одній).  В результаті їх взаємодії (накладання) виникає стояча хвиля.

субота, 19 жовтня 2019 р.

Механічні хвилі (ДЗ №2)

Механічні хвилі (якісні задачі) 
Домашнє завдання №2 виконати в тонкому зошиті та носити на кожен урок фізики  
На п'ятницю 25.10.2019 р.


Залік ...скоро

1.  В яких середовищах можуть поширюватись поперечні і поздовжні механічні хвилі?
2.  Що більше впливає на швидкість хвиль у повітрі: а) тиск; б) температура;  в) частота коливань джерела хвиль?
3.  Чому дорівнює мінімальна відстань у біжучій хвилі між точками середовища, які: а)коливаються у фазі; б) мають v1 = -v2?
4.  Чому дорівнює кут  між напрямом перенесення енергії хвилею і лінією, по якій напрямлені швидкості частинок середовища?
5.  По якому напрямі хвиля переносить енергію, якщо швидкість частинки середовища напрямлена так, як показано на малюнку 1?

четвер, 17 жовтня 2019 р.

Землетрус

 Землетрус та оцінка його сили


Землетрус силою 9 балів.

Земля – голуба планета – найрідніше місце у безмежних просторах Всесвіту. Вона на 3/5 поверхні заповнена водою, але 2/5 частини поверхні займає суша. Тверда частина планети – чудове пружнє середовище для поширення різноманітних хвиль, які вивчає особлива наука – сейсмологія. Її чутливі прилади, що фіксують найменші струси грунту, переконують, що вібрації Землі не припиняються ні на мить. Більшість таких коливань належать до  слабких, котрі наші органи чуття не помічають. Проте, хвилі які ми відчуваємо, є особливо цікавими та водночас небезпечними, і їх ми називаємо землетрус.

середа, 16 жовтня 2019 р.

Енергія хвиль

  Енергія пружньої хвилі

Механічна хвиля в стержні

Процес поширення хвиль в пружному середовищі супроводжується перенесенням енергії від джерела хвилі у навколишнє середовище, від одних ділянок до інших.
 
Нехай у пружному середовищі вздовж осі Ох поширюється поздовжня хвиля:

 ξ(x,t) = А cos(ωt – kx).

Знайдемо енергію, яку переносить ця хвиля.
 
Умовно виділимо в цьому середовищі малий об’єм ΔV, в якому всі частинки коливаються в однаковій фазі і швидкості частинок однакові. Значення швидкості частинки v знайдемо з рівняння хвилі:

 v = (ξ)´ = - Aωsin(ωt – kx).

вівторок, 15 жовтня 2019 р.

Принцип Гюйгенса

 Принцип Гюйгенса


Християн Гюйгенс

Закони поширення хвиль легко зрозуміти скориставшись принципом Гюйгенса. (Християн Гюйгенс ( 14 квітня 1629 — 8 липня 1695) — нідерландський фізик, механік, математик і астроном, винахідник маятникового годинника з анкерним обмежувачем, автор хвильової теорії світла та праць з оптики і теорії імовірності, відкривач кільця Сатурна і його супутника.).

Кожна точка поверхні, яку досягнула в даний момент хвиля є точковим джерелом вторинних хвиль. Поверхня, дотична до всіх вторинних хвиль, є хвильовою поверхнею в наступний момент часу. 


понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Метод розмірностей

Один із методів розв'язку задач 
  засвоюємо вивчене

Оптична гра системи математичних маятників

Продовження; початок тут

Познайомимось з методом, котрий існує з часів великого Ньютона. Найчастіше його використовують при перевірці правильності отриманих формул, значно рідше – при розв’язку конкретних задач і отриманні певної функційної залежності.

Минаючи певні математичні особливості обгрунтування цього методу сформулюю коротко його сутність:
Нехай  розмірна фізична величина f  залежить від інших розмірних величин AB, C, D…, тоді формула зв’язку всіх цих величин може мати лише такий вигляд:
  f =  k AαBβCγDδ
В останньому співвідношенні к – певна невідома константа, яку неможливо визначити точно за допомогою цього методу. Показники степені α,β,γ,δ… обчислюються з умови тотожності розмірностей правої і лівої частини співвідношення.

неділя, 13 жовтня 2019 р.

Швидкість механічної хвилі

 Швидкість хвилі в пружному середовищі
Прочитати, законспектувати та вивчити Хвилі на воді від гелікоптера

Нехай відомо, що швидкість поширення механічних хвиль залежить від густини середовища та його пружніх характеристик – коефіцієнта Е (модуля Юнга).

Знайдемо вираз для швидкості хвиль, скориставшись методом розмірностей:
 v Ea·ρb
Розмірність [v] = LT-1,
розмірність [E] = ML-1T-2,
розмірність [ρ] = ML-3.

Тоді:
[v] = [Ea·ρb→ LT-1 = (ML-1T-2)a·( ML-3)b 

0 = a + b
1 = -a – 3b
-1 = -2a.

З останнього рівняння отримаємо: а = ½, а, враховуючи перше, матимемо: 
b = -a = -1/2.

Отже формула для швидкості звуку (чи поздовжньої хвилі) у стержні з металу матиме вигляд
 = E1/2ρ-1/2 = (E/ρ)1/2.

Подивимось який результат дає точна теорія.


субота, 12 жовтня 2019 р.

ДЗ №1

Механічні коливання та хвилі 

Домашнє завдання №1

Завдання виконати в тоненькому зошиті
 на суботу 19.10.2019 р.Готуємось до тематичної

середа, 9 жовтня 2019 р.

Автоколивальна система

Механічні коливання.  
Автоколивальні системиАнкерний механізм та храпове колесо
Незгасаючі вимушені коливання можна отримати дією зовнішньої періодичної сили на коливальну систему. Проте існують коливальні системи, котрі самі здатні керувати зовнішнім впливом, забезпечуючи узгодженість дії сили зі своїм періодичним рухом. Така система називається автоколивальною, а здійснені нею незгасаючі коливання – автоколиваннями.

Автоколивання – незгасаючі коливання, спричинені сталим зовнішнім впливом на систему, котра сама регулює її частоту.


понеділок, 7 жовтня 2019 р.

Маятник Максвелла

 Вивчаємо коливання
Маятник Максвелла

Окрім  відомого маятника Фуко, не меншою популярністю користується інший маятник – Максвелла.

Маятник Максвелла або YO-YO

Опишемо рух цієї коливальної системи. Центр мас маятника опускається з лінійним прискоренням а, яке шукатимемо з другого закону Ньютона, записаного в проекціях на вісь, котра співпадає з напрямком прискорення:

неділя, 6 жовтня 2019 р.

ДКР №5

Домашня Контрольна Робота №5
на середу 16.10.2019 р.
 Механічні коливання 


3.2.14; 3.2.22 б); 3.2.26; 3.2.30; 3.2.31; 3.3.19 ;
 3.5.4; 3.5.5; 3.5.6; 3.5.7; 3.5.8; 3.5.9.


Бажаю успіху!