середа, 28 лютого 2018 р.

Робота та потенціал в електриці

. Робота в електричному полі

Мал. 1 Робота електричних сил при малому переміщенні 
Δl заряду q

При переміщенні пробного заряду q в електричному полі електричні сили виконують роботу. Ця робота при малому переміщенні Δдорівнює (мал. 1): 

ΔA = F∙Δl∙cosα = qEΔlcosα = qElΔl.

Електричне поле володіє важливою властивістю:
Робота сил електростатичного поля при переміщенні заряду з одної точки поля в іншу не залежить від форми траєкторії, а визначається лише положенням початкової і кінцевої точок і величиною заряду.
Подібну властивість має гравітаційне поле, і це зрозуміло, оскільки гравітаційні та кулонівські сили описуються  подібними співвідношеннями.

Наслідком незалежності роботи від форми траєкторії є наступне твердження:
Робота сил електростатичного поля при переміщенні заряда по будь-якій замкненій траєкторії дорівнює нулю.
Силові поля, які мають таку властивість, називають потенціальними або консервативними.
Якщо електростатичне поле створює декілька точкових зарядів Qi, то при переміщенні пробного заряду q робота A результуючого поля відповідно до  принципу суперпозиціі буде складатися з робіт Ai кулонівських полів точкових зарядів: А = ∑Аі . Оскільки кожен член суми Ai не залежить від форми траєкторії, то і повна робота A результуючого поля не залежить від шляху і визначається лише положенням початкової і кінцевої точок траєкторії. 

вівторок, 27 лютого 2018 р.

До тематичної

Електростатика
40 завдань для підготовки до тематичної роботи

 
Як, знову тематична з фізики?


субота, 24 лютого 2018 р.

Фізика для восьмикласників

Підручник з фізики для восьмикласників
(книжок багато не буває)


**Завантажити підручник на свій комп., щоб незалежати від інтернету.
Це допоміжна література.

пʼятниця, 23 лютого 2018 р.

Діелектрики в зовнішньому електричному полі

Діелектрики. Поляризація діелектриків


Поляризація діелектрика
  При внесенні діелектрика в зовнішнє електричне поле Е0 в ньому виникає перерозподіл зарядів, які входять до складу атомів або молекул. В результаті такого перерозподілу на поверхні діелектричного зразка появляються надлишкові нескомпенсовані зв’язані заряди. Всі заряджені частинки, які утворюють макроскопічні зв’язані заряди, як і раніше входять до складу своїх атомів.

Звязані заряди створюють електричне поле Е’ яке всередині діелектрика направлено противополежно вектору напруженості Е0  зовнішнього поля. Цей процес називають поляризацією діелектрика. В результаті повне електричне поле 
Е = Е0 + Е  
всередині діелектрика виявляється по модулю меншим зовнішнього поля. 

Фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля напруженості Е0 зовнішнього електричного поля в вакуумі до модуля напруженості Е повного поля в однорідному діелектрику, називають діелектричною проникністю речовини. 
ε = Е0


Існує декілька механізмів поляризації діелектриків. Основними з них є орієнтаційна і електронна поляризації. Ці механізми проявляються зазвичай при поляризації газоподібних, рідинних і деяких твердотільних діелектриків.

четвер, 22 лютого 2018 р.

Провідники в електричному полі

           Провідники та  діелектрики в електричному полі*          
*Ознайомитись із даним матеріалом, опрацювати його та доповнити конспект
Мал. 1 Електростатична індукція
  Речовини, внесені в електричне поле, можуть суттєво змінити його. Це повязано з тим, що речовина складається з заряджених частинок. При наявності зовнішнього поля відбувається перерозподіл заряджених частинок, і в речовині виникає власне електричне поле. Повне електричне поле Е складається з зовнішнього поля Е0 і  внутрішнього поля Е яке створюють заряджені частинки речовини.

Загалом речовини різноманітні за своїми електричними властивостями. Найбільш широкими класами  речовин є провідники і діелектрики.

Головна особливість провідників – наявність вільних  зарядів (електронів), які беруть участь в тепловому русі і можуть пересуватися по всьому об’єму провідника під дією електричного поля. Типові провідники – метали.

середа, 21 лютого 2018 р.

ДКР №3 - 2

Електричне поле
Домашня контрольна робота на середу 28.02.2018 р.

Знову ця фізика...

понеділок, 19 лютого 2018 р.

Олімпіада

  Олімпіада з фізики 2018
   Львівська область  


Вітаю 
учня 8-Б класу
Львівського фізико-математичного ліцею 

Святослава Лушнея

з блискучим виступом 
на обласній олімпіаді з фізики,
за підсумками якої Святослав отримав чудову перемогу - 
абсолютно найкращий результат 
серед учнів 8-х класів.

Бажаю  вдало  пройти відбір та 
достойно виступити на 
Всеукраїнській  олімпіаді!


МОЛОДЕЦЬ!!!!Завдання можна переглянути тут.

неділя, 18 лютого 2018 р.

ОЛІМПІАДА

Інтернет олімпіада з фізики 

для учнів 8 класуУ Львові проводиться 4-та інтернет-олімпіада з
 фізики для найрозумніших учнів 8-го класу.

І етап ( заочний ) - 24 лютого 2018 року
ІІ етап (очний) -  31 березня 2018 року

Для участі в інтернет-олімпіаді потрібно
 зареєструватись з 19 до 23 лютого 2018 року на 
сайті http://olimp.lpnu.ua  вказавши прізвище, імя,
 клас, навчальний заклад, населений пункт, 
електронну адресу.

БАЖАЮ УСПІХУ!

Детальніше тут...

середа, 14 лютого 2018 р.

Електричне поле

Електричне поле та його характеристики

Прояв електричного поля
   Електричні заряди не діють безпосередньо один на одний. Кожне заряджене тіло створює в навколишньому просторі електричне поле. Це поле зумовлює силову дію на інші заряджені тіла. 
Головна властивість електричного поля – дія на електричні заряди з деякою силою. Отже, взаємодія заряджених тіл здійснюється завдяки електричному полю, яке оточує заряджені тіла.
Електричне поле, яке оточує заряджене тіло, можна досліджувати за допомогою так званого пробного заряду – невеликого по величині точкового заряду, який не вносить помітного перерозподілу досліджуваних електричних полів.

Для кількісного визначення електричного поля вводять силову характеристику електричного поля - напруженість електричного поля.
Напруженістю електричного поля називають фізичну величину, яка дорівнює відношенню сили, з якою поле діє на позитивний пробний заряд, поміщений в дану точку простору, до величини цього заряду:
E = F/q

понеділок, 12 лютого 2018 р.

ДКР №2- 2

Домашня Контрольна Робота №2 (2-й семестр)
Електростатика
на  21.02.2018 р. 

пʼятниця, 9 лютого 2018 р.

Закон Кулона

Електричний заряд. Закон Кулона
1° Електричний зарядЕлектричний заряд – це фізична величина, яка характеризує властивості частинок або тіл вступати в електромагнітні силові взаємодії.


Фундаментальні властивості зарядів частинок.


1.  В природі існує два види електричних зарядів: додатні (позитивні) та від’ємні (негативні).

2. Заряди можуть передаватись ( наприклад, під час контакту ) від одного тіла до іншого. На відміну від маси електричний заряд не є невід’ємною характеристикою тіла. Одне і те ж тіло в різних умовах може мати різний електричний заряд.

3. Однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні – притягуються. В цьому також проявляється принципова відмінність електромагнітних сил від гравітаційних. Гравітаційні сили завжди є силами притягання.

4. Одним з фундаментальних законів природи є експериментально встановлений закон збереження електричного заряду.

В ізольованій системі алгебраїчна сума зарядів всіх тіл залишається сталою:

   q1+q2+q3+ … = const


понеділок, 5 лютого 2018 р.

ДКР №1 - 2

Поверхневі явища, вологість
Домашня контрольна робота на середу 14.02.2018 р.

Знову ця фізика...
на середу 14.02.2018 р. 


неділя, 4 лютого 2018 р.

Чудово!!!


Астрономічна олімпіада 2017-2018 рік

Львівська область, ІІІ етап


ВІТАЮ 
зі вдалим виступом 
на обласній олімпіаді з астрономії 
 учнів нашого 8-Б класу котрі, 
змагаючись з 10-класниками показали достойні 
результати:

 
Лушней Святослав (диплом IІ-го ступеня)
Романюк Лідія (диплом ІІI-го ступеня)

Кондратюк Роман (диплом IIІ-го ступеня)

Молодці!

Завдання олімпіади можна переглянути тут та тут.


четвер, 1 лютого 2018 р.

***

Оцінки за контрольну 
роботу з  ТЕРМОДИНАМІКИ 
 виставлено на сторінці 
УСПІШНІСТЬ.