Математика

Математика для фізиків
                     Математика для фізиків                   

          Інтеграл              ПОХІДНА   

Основні формули з математики, 
котрі використовують при розв’язуванні задач з фізики
Основні формули тригонометрії
 Формули подвійного аргументу

Співвідношення між sinα, cosα, tg(α⁄2), ctgα


 Формули додавання


 Формули перетворення суми в добуток

Додаткові формули

 Формули перетворення добутку в суму


Формули зведення


 Основні теореми


Теорема синусів

a/sinA = b/sinB = c/sinC


Теорема косинусів

a2 = b2 + c2 – 2bc•cosA


Теорема тангенсів

(a + b)/(a - b) = tg[(A + B)/2]/ tg[(A - B)/2]
Логармфми 
(основні формули)

Розв'язуючи задачі та вправи з фізики та, особливо, з астрономії неможливо обійтись без логарифмів. Основні їх властивості перераховано нижче.


Означення:
LogaN = x        ax = N 
Логарифмічні функції (графіки)

Десятковий логарифм:
Log10N lgN = x        10x = N 
Натуральний логарифм:
LogaN lnN = x        ex = N 
Основна тотожність логарифмів:
alogab = b,       b>0

Логарифмічні функції (графіки)

Властивості логарифмів:

 • logaa = 1
 • loga1 = 0
 • loga(b · c) = logab + logac
 • loga(b ⁄ c) = logab - logac
 • logaxp = p · logax
 • logax = logbx ⁄ logba  (формула переходу до нової основи)
 • logab = 1 ⁄ logba
 • logab = logapbp = p · logapb
 • alogab = b
 • logca · logab = logcb
 • logaα bβ = (β⁄α) · logab
 • alogcb = blogca
 • logaα b = logab ⁄ logaaα = (1 ⁄ α) · logab
 • logcalogcb = logcblogca
 • logcb · logca = logca · logcb

Увага: log(a+b) ≠ log a + log b

Примітка:     e = limn→∞(1 + 1/n)n = e

Варто знати
  


Приставки ВЕЛИКИХ чисел