неділю, 28 лютого 2021 р.

Теплове випромінювання

  Закони теплового випромінювання
 конспект 
Закон зміщення Віна

Теплове випромінювання - це результат перетворення внутрішньої енергії тіл в енергію електромагнітних коливань. При попаданні теплових променів (хвиль) на інше тіло, їх енергія частково поглинається ним, перетворюючись знову в внутрішню. Так відбувається променевий теплообмін між тілами.Теплообмін випромінюванням відбувається безупинно між тілами, довільно розташованими в просторі. Теплове випромінювання властиво всім тілам: твердим, рідким і газоподібним.

Теплове випромінювання як процес поширення електромагнітних хвиль характеризується довжиною хвилі λ та частотою коливань ν=с/λ, де с – швидкість світла у вакуумі.Спектр випромінювання більшості твердих і рідких тіл неперервний. Ці тіла випускають промені, що різняться між собою довжиною хвилі λ, а отже, і своїми властивостями.

Розрізняють наступні види випромінювання: космічне, γ-випромінювання, рентгенівське, ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне й радіовипромінювання. У теплотехніку найбільший інтерес представляє теплове випромінювання при λ = 0,8 – 80 мкм. При температурах випромінюючого тіла до 1500° С таке випромінювання в основному інфрачервоне й частково видиме (λ = 0,4 – 0,8 мкм).Отже: тіла, нагріті до високої температури, набувають здатності світитися. Наприклад, розпечені тверді тіла випромінюють біле світло, яке має суцільний спектр частот. Із зниженням температури тіла зменшується інтенсивність його випромінювання, а у спектрі переважають довгі хвилі (червоні та інфрачервоні). При подальшому охолодженні тіло випромінює невидимі оком інфрачервоні промені.
Свічення тіл, зумовлене нагріванням, називається тепловим (температурним) випромінюванням.

суботу, 27 лютого 2021 р.

Пулюївське випромінювання


Рентгенівське або Х-випромінювання


Х-промені


1. Історія відкриття  Х-променів


Рентгенівське випромінювання – це електромагнітні хвилі з довжиною  від 80 нм до 10-5 нм які займають спектральну область між гамма- та ультрафіолетовим випромінюванням. 
У медицині для рентгенодіагностики і рентгенотерапії застосовують рентгенівське випромінювання з довжиною хвиль від 10 нм до 10-3 нм.

вівторок, 23 лютого 2021 р.

Оптичне випромінювання


    ІЧ та УФ випромінювання               
конспект

Шкала електромагнітних хвиль


1. Інфрачервоне випромінювання


Інфрачервоні промені – невидиме теплове випромінювання з довжиною електромагнітної хвилі

800 нм < λ < 2 мм


Відкрив: 
Вільям Гершель (1738-1822) – німецький астроном і фізик - у 1800 році, за допомогою чутливого термометра.
Джерела: 
всі нагріті тіла (піч, електрична лампочка (70-80%), електрична дуга, Сонце, ОКГ,…).

Методи реєстрації:
1)  Тепловий (чутливий термометр).
2)  Фотоелектричний (ІЧ→ел. Струм; фотоелемент),
3)  Люмінофорний (ІЧ→видиме).
4)  Фотографічний.
Оптичні властивості:
- багато речовин, котрі прозорі у видимій та УФ ділянках спектру – непрозорі у ІЧ області, та навпаки;
- прозорість атмосфери Землі для Іч променів важлива для теплового обміну між випромінюванням Сонця, що падає на Землю, та ІЧ випромінюванням Землі у Всесвіт;
- Іч промені селективно поглинаються парами Н2О, СО2, О3,… що зумовлює парниковий ефект.

понеділок, 22 лютого 2021 р.

ДКР № 5.2 (11 клас)

  

 

Домашня Контрольна Робота № 5, ІІ семестр
Хвильова оптика - поляризація


ДКР №5.2  виконати, акуратно оформити з поясненням 
та здати в СЕРЕДУ 3.03.2021 року 
до першого уроку в класрум.неділю, 21 лютого 2021 р.

Хвильва оптика

Дифракція: задачі +
Ознайомитись із задачами, опрацювати їх розв'язок та бажано переписати в зошит з лекцій.

Урок-лекція в 11-Б класі  ЛФМЛ

1. Інтерференція. Утворення інтерференційної картини.

2. Радіус п-ої зони Френеля.

3. Дифракція. Дифракційна гратка. 4. Урок розв. задач.

понеділок, 15 лютого 2021 р.

Фотометрія (задачі)

Фотометрія: задачі
Ознайомитись із задачами, опрацювати їх розв'язок та переписати в зошит з лекцій.

неділю, 14 лютого 2021 р.

ДКР № 4.2 (11 клас)

  

 

Домашня Контрольна Робота № 4, ІІ семестр
Хвильова оптика - дифракція


ДКР №4.2  виконати, акуратно оформити з поясненням 
та здати в СЕРЕДУ 24.02.2021 року 
до першого уроку в класрум.

ДИФРАКЦІЯ

суботу, 13 лютого 2021 р.

Світло - хвиля

Дифракція світла 


Дифракційний спектр
1. Дифракція світла (теорія, читати).

Зміна дифракційної картинки від довжини світлової хвилі (кольору)

2. Фільм про дифракцію.


неділю, 7 лютого 2021 р.

ДКР № 3.2 (11 клас)

 

 

Домашня Контрольна Робота № 3, ІІ семестр
Хвильова оптика

ДКР №3.2  виконати, акуратно оформити з поясненням 
та здати в СЕРЕДУ 17.02.2021 року 
до першого уроку в класрум.


ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ

четвер, 4 лютого 2021 р.

Інтерференція світла

Інтерференція світла
Основні формули та поняттяІнтерференційна картина
Інтерференцією світла називають  суперпозицію світлових хвиль, що йдуть від двох або більше когерентних джерел, що приводить до перерозподілу інтенсивності світла в просторі.
Когерентними вважають джерела, які: 
- випромінюють світло однакової частоти ω1 = ω2
- випромінюють світло однакової поляризації; 
- інтерферуючі хвилі мають сталу в часі різницю фаз.
Інтерференція характеризується інтерференційною картиною – чергуванням світлих та темних смуг (максимумів та мінімумів інтенсивності).
Умовою стабільності інтерференційної картини є суперпозиція когерентних хвиль.
Когерентні хвилі  на практиці отримують від джерела, розділивши світло, що випромінюється ним на два пучки, наприклад, заломлений та відбитий.

Дослід Юнга (утворення когерентних джерел)

середу, 3 лютого 2021 р.

Зелений промінь


   Зелений промінь - дивовижне явище природи  
Довгоочікуваний зелений промінь...
Зелений промінь - рідкісне оптичне явище, сутність якого полягає в спалаху зеленого світла в момент зникнення сонячного диска за горизонтом або появи його з-за обрію. 
Для спостереження зеленого променя необхідні три умови
  • відкритий горизонт (в степу або на морі, за відсутності хвиль), 
  • чисте повітря, і 
  • вільна від хмар сторона горизонту, де відбувається захід (або схід Сонця).

вівторок, 2 лютого 2021 р.

Дисперсія

Чому виникає веселка?


Веселка на Сихові

Дисперсією (dispergo – розклад, лат.)  називають залежність абсолютного показника заломлення n від частоти ν падаючого світла. 
 Дане явище пов’язане з властивостями середовища та залежить від здатності речовини поляризуватисяДиполі діелектрика здійснюють  вимушені коливання в електро-магнітному полі світлової хвилі. Амплітуда цих коливань залежить від співвідношення частот світла і власної, при цьому змінюється поляризованість речовини і, відповідно, діелектрична проникність:       
ε = ε(ν),      

понеділок, 1 лютого 2021 р.

Геометрична оптика (якісні задачі)


40 якісних задач з геометричної оптики
1.   Якою видається площа кімнати розміром а×b, якщо вона має дві дзеркальні стіни?

2.   Чому утворюється декілька зображень свічки (див. світлину)?

3.   Як зміниться фокусна відстань сферичного дзеркала при нагріванні? Чому?

4.   Чи є обмеження у швидкості предмета та його зображенні у сферичних дзеркалах?

5.   Які з оточуючих нас предметів дають зображення у фокусі вгнутого дзеркала?

6.   Чи може зображення предмета бути одночасно дійсним та уявним?

7.   Точка рухається з нескінченності вздовж осі вгнутого дзеркала, наближаючись до нього. Чи суміщується вона зі своїм дійсним і уявним зображеннями в певних точках головної оптичної осі?