суботу, 30 листопада 2019 р.

ДКР №6

Домашня Контрольна Робота №6
на суботу 7.12.2019 р.
 ДКР "Газові закони" здати до першого уроку. 


5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.5; 5.5.6; 5.5.7; 
5.5.8; 5.5.9; 5.5.18; 5.5.19; 5.5.23*; 5.5.24*.


Бажаю успіху!
середу, 27 листопада 2019 р.

Ізопроцеси

Газові закони

Ізопроцесами називають термодинамічні процеси, що протікають в системі з незмінною масою при постійному значенні одного із параметрів стану системи.


1˚ Ізотермічний процес: Т = const, ΔT = 0 

Закон Бойля-Маріотта


Р.Бойль (англ.), Е. Маріотт (фр.), ХVII ст.

Закон Бойля-Маріотта:
Добуток pV=const для даної кількості газу при постійній температурі.
Пояснення закону Бойля-Маріотта з точки зору МКТ.
Тиск – це узагальнена, усереднена дія молекул (атомів, частинок) на стінки. При зменшенні об’єму в декілька раз у стільки ж раз збільшується число молекул в одиниці об’єму (концентрація), а отже і число ударів молекул в стінки за одиницю часу. Останнє веде до зростання тиску.

вівторок, 26 листопада 2019 р.

Ідеальний газ

Модель ідеального газуІдеальний газ – це модель реального газу в якому:
 • відсутня взаємодія між молекулами;
 • молекули – матеріальні точки певної маси (займають безмежно малий об’єм в порівнянні з об’ємом посудини);  
 • при зіткненні  між собою та зі стінками посудини ведуть себе  як пружні кульки; 
 • молекули рівномірно розподілені по об’єму.


Ідеальний газ при будь-яких умовах завжди перебуває у стані газу.

понеділок, 25 листопада 2019 р.

***

Підручник з фізики для учнів 1о-го Б класу


Підручник  Г.Я. Мякишева для поглибленого вивчення фізики:

неділю, 24 листопада 2019 р.

ДЗ №7

Домашнє завдання №7

Молекулярна фізика

Завдання виконати в тоненькому зошиті на суботу 30.11.2019 р.
Бажаю успіху!

четвер, 21 листопада 2019 р.

ДЗ №6

Домашня Робота №6
   ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ  

ДЗ №6 виконати на середу 28.11.2019 р.


середу, 20 листопада 2019 р.

МКТ

Молекулярно – кінетична теорія
Як знайти молекулярну масу речовини
  
 Молекулярно – кінетична теорія (МКТ) розглядає будову і властивості тіл, як результат руху і взаємодії молекул.


Основні положення МКТ:

1. Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову.
2. Частинки (атоми, молекули, іони) перебувають в неперервному хаотичному тепловому русі.
3. Між частинками (атомами, молекулами, іонами) існують сили взаємодії (притягання або відштовхування) електромагнітної природи.Експериментальні підтвердження основних положень МКТ.

Перше положення :

"Усі речовини складаються з мікрочастинок (атомів, молекул, іонів), тобто мають дискретну (перервну) будову".

вівторок, 19 листопада 2019 р.

Температура

Температура
(Повторюємо вивчене)  • Довільна система тіл самовільно переходить до стану теплової (термодинамічної) рівноваги. У цьому стані параметри зберігаються довільно довго. Ізольована система тіл не може сама собою вийти із стану рівноваги.  ( 0-ве начало термодинаміки)

  У всіх частин ізольованої системи, що перебуває у тепловій рівновазі, температура є однаковою.

  • Температура характеризує: 
  - ступінь нагрітості тіл; 
  - напрям теплообміну між тілами; 
  - середню швидкість руху молекул.

  суботу, 16 листопада 2019 р.

  неділю, 10 листопада 2019 р.

  ДЗ №4

  СТВ 

  Домашнє завдання №4

   Завдання виконати в тоненькому зошиті і здати до першого уроку в
    середу 20.11.2019 р.

  БАЖАЮ УСПІХУ!


  пʼятницю, 8 листопада 2019 р.

  СТВ

   Спеціальна теорія відносності  


  1°.  Постулати СТВ

  1. Усі фізичні явища (механічні, електромагнітні…) у всіх ІСВ за однакових умов протікають однаково.
  2. Швидкість світла у вакуумі не залежить від швидкості руху джерела світла і є однаковою у всіх ІСВ.

  четвер, 7 листопада 2019 р.

  Перетворення Галілея

  Перетворення Галілея 
  та механічний принцип відносності

  Галілео Галілей (1564 - 1642)
  Розглянемо дві системи відліку (СВ): інерціальна система відліку XYZ, яка є нерухомою, та рухому інерціальну систему відліку X’Y’Z’ , котра рухається поступально зі швидкістю u' вздовж осі ОX. Нехай точки О, О’ в момент часу t0 = 0 співпадають.
  Положення довільної точки М в рухомій та нерухомій СВ визначаються відповідно:
   К (XYZ):      М(x,y,z)          К'(X'Y'Z'):  M'(x',y',z').

  Перетворення координат між СВ К та К
  x = x'+ ut
  y = y'
  z = z'
  називаються перетвореннями Галілея.


  середу, 6 листопада 2019 р.

  ДЗ №3

  Механічні коливання та хвилі 

  Домашнє завдання №3

  Завдання виконати в тоненькому зошиті
    середу 13.11.2019 р.


  вівторок, 5 листопада 2019 р.