неділя, 29 вересня 2019 р.

ДКР №4

Домашня Контрольна Робота №4
на середу 9.10.2019 р.
 Механічні коливання 


3.1.1; 3.1.4; 3.1.11; 3.1.16; 3.1.17; 3.2.1 а);
 3.2.16; 3.2.17; 3.2.28; 3.2.33; 3.3.28; 3.3.29.


Бажаю успіху!

четвер, 26 вересня 2019 р.

Вивчаємо складні коливання

Поняття про розклад Фур'є
     варто знати   Розклад в тригонометричний ряд Фур'є


Більшість коливних процесів періодичні, проте ангармонічні, тобто їх не можна зобразити гармонічними функціями синуса або косинуса.

Теорема  Фур’є твердить, що будь-який періодичний процес із періодом  Т = 2π/ω, де ω – циклічна частота, можна описати як суму нескінченного ряду функцій гармонічних коливань з частотами ω0, кратними основній частоті ω.

середа, 25 вересня 2019 р.

Додавання коливань

Додавання взаємно перпендикулярних коливань
Фігури Ліссажу


Фігури Ліссажу. Відношення a/b - відношення власних частот незатухаючих коливань

Розглянемо коливальну систему, яка складається з точкової маси m та зв’язаних з нею чотирьох пружин (мал. 1 вид зверху).  Така система володіє двома ступенями вільності. 

неділя, 22 вересня 2019 р.

ДКР №3

Домашня Контрольна Робота №3
на середу 2.10.2019 р.
 Механічні коливання 


3.1.12 а); 3.1.12 б); 3.1.13; 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3;
 3.3.4; 3.3.5; 3.3.6; 4.3.6; 4.3.9; 4.3.18.


Бажаю успіху!

четвер, 19 вересня 2019 р.

42 хвилини

Дві задачі на механічні коливання

          
Розглянемо задачу, котра поєднує закони Ньютона, Землю та механічні коливання.
Задача 1. Визначити час польоту каменя від одного полюса Землі до другого по прямому тунелю, проритому через її центр. Густина Землі постійна, радіус дорівнює 6370 км.

понеділок, 16 вересня 2019 р.

ДКР №2

Домашня Контрольна Робота №2
на середу 25.09.2019 р.
 Механічні коливання 


3.1.2; 3.1.3 а); 3.1.7; 3.1.8; 3.2.2; 3.2.3;
 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7 а); 3.2.10; 3.2.11.


Бажаю успіху!

неділя, 15 вересня 2019 р.

Коливальний механічний рух

Механічні коливання
повторення

Пружинний маятник
Коливаннями або коливальними рухами називають такі види механічного руху чи зміни стану системи, які періодично повторюються в часі, наприклад, механічні коливання тіла на пружині, коливання маятників, коливання струн, вібрації фундаментів будівель, електромагнітні коливання в коливальному контурі.
За фізичною природою коливання поділяють на: 
механічні та електромагнітні.
За характером коливань - 
на вільні, вимушені та автоколивання.
Хоча коливання досить різноманітні за своєю фізичною природою, але вони мають спільні закономірності й описуються однотипними математичними методами.
Механічні коливання - періодичне зміщення тіла то в один, то в другий бік відносно положення рівноваги.

Механічна система, в якій одне або декілька тіл можуть здійснювати коливальні рухи, називають коливальною системою.
Коливання, які відбуваються лише під дією внутрішніх сил, називають вільними. 

понеділок, 9 вересня 2019 р.

ДКР №1

Домашня Контрольна Робота №1
на середу 18.09.2019 р.
 Механіка рідин 


4.1.2; 4.1.3; 4.2.13; 4.2.14; 4.2.15; 4.2.17; 
4.2.22; 4.2.23; 4.2.24 а); 4.2.27; 4.3.1; 4.3.2.


Бажаю успіху!